Hit- és erkölcstanoktatás a Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskolában

  • Szabadszállás település közigazgatási területén a Szabadszállási Református Egyházközség, (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 13.) mint az egyházon belül működő önálló jogi személy jogosult a református hit- és erkölcstanoktatás szervezésére.
    A református hit- és erkölcstanoktatás szervezésére meghatalmazott személy
    Máté Sándor, Máté Sándorné lelkipásztor.
  • A szabadszállási Római Katolikus Egyházközség / Lisieux-i Szent Teréz Római Katolikus Plébánia, (6080 Szabadszállás, Kossuth u. 15.) jogosult a római katolikus hittanoktatás szervezésére.
    A római katolikus hit- és erkölcstanoktatás szervezésére meghatalmazott személy
    Kiss József plébános.